Modele władzy w rodzinie

Modèle rodziny tradycyjnej obejmuje przynajmniej Trzy pokolenia, co z dużą liczbą Członków rodziny. Struktura władzy jest typu hierarchicznego, występuje wyraźny podział funkcji zróżnicowany ze względu na Sex je Wiek. Rodzina ma Jasna strukturę władzy. Wiadomo za co odpowiada Ojciec a za co Matka. Tradycyjnie prace Domowe i Opieka nad DZIECKIEM są Domenica kobiet a rolą mężczyzny jest zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa Ekonomicznego. W takiej rodzinie DZIEWCZYNKI i Chłopcy Maja inne obowiązki oraz inne zadania. Obecnie Rodzina Tradycyjna zmienia się i stopniowo zanika Sztywny podział ról, przekształca się Struktura władzy w kierunku Partnerstwa, zmniejsza się Liczba osób oraz pokoleń w rodzinie (przeważa Rodzina dwupokoleniowa). Modèle, qui ukształtował się współcześnie, wówczas, Gdy Kobieta i Mężczyzna dzielą prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w symfoniach rodzinnym. Zrodzenie ustanawiało więzi krwi, które, wiły, zasadnicze więzi spajające Społeczeństwo. W modelach kulturowo alternatywnych trudno precyzyjne zdefiniować jej struktury rodziny i podziału funkcji i zadań Miedzy partnerami. Można stwierdzić natomiast, że Maja Oni różne formy życia razem. zwiększa się Wachlarz forme Tranzytu lub częściowo Tranzytu życia.

Rozbiciu ulega też układ pozycji w rodzinie je zaburzona jest Struktura władzy. Stosunki między rodzicami i dziećmi stają się mniej formalne. Rodzina Współczesna jest bardziej skoncentrowana na rodzicach niż dzieciach (parentocentryzm) w odróżnieniu OD rodziny tradycyjnej, która jest bardziej skoncentrowana na dzieciach (infantocentryzm), lub samej rodzinie. Większa jest także KONCENTRACJA na Rozwoju osobistym (Edukacja, Praca ZAWODOWA, Kariera). Przekłada się à w szczególny sposób na wychowanie dzieci: niejednokrotnie Dziecko traktowane jest Jak Osoba dorosła. -Rodzina nuklearna-oznacza, e tworz j DWA Generations TJ. Rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiaj convoque samych, co ze powane problemy socjalne-Opieki nad Ludmi starszymi. Dlatego te szybko rozwija si GERIATRIA-dziedzina medycyny zajmujcej si osobami w podeszym wieku. W spoeczestwach Europy i AMERYKI pnocnej pojcie rodziny nuklearnej jest ton est proche bardziej powszechne.

-Rodzina wielopokoleniowa-jest Rodzin tradycyjn, obejmujc kilka djoule. Wystpuje najczciej w spoeczestwach Sabo rozwinitych. Wśród przyczyn Tego zjawiska o charakterze społecznym, wymienia się: zainteresowanie kobiet zdobywaniem wykształcenia, trudno na rynku pracy i zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny. Niedostatek w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i Generalnie trudne Warunki Społeczno-ekonomiczne, w JAKICH znalazło się parlé w wieku prokreacyjnym, h wią także ważne uwarunkowania utrzymywania się powyższych trendów [5]. Ponadto należy zwrócić uwagę na czynniki o charakterze podmiotowym, związane z nie podejmowaniem rodzicielstwa (odłożenie Go na Później, lub wybór bezdzietnego stylu życia) [6].