Σχέδια του Εργαστηρίου ΕΗΕ

  

Για τους μαθητές  της Β  τάξης του Ηλεκτρολογικού τομέα   του 2ου ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 5

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. απλού φωτιστικού σημείου το οποίο ελέγχεται από μια θέση.

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 6

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή απλού φωτιστικού σημείου με ρευματοδότη κάτω από το διακόπτη

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 7

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. με δυο φωτιστικά σημεία   και ένα διακόπτη κομμιτατέρ  & με ρευματοδότη κάτω από το διακόπτη

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 8

ΤΙΤΛΟΣ: Κατασκευή Ε.Η.Ε. με πολύφωτο (2+1) και ένα διακόπτη κομμιτατέρ

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 9

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. με ένα φωτιστικό σημείο   που ελέγχεται από δύο  διακόπτες αλλέ ρετούρ &  με ρευματοδότη

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 10

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. με ένα φωτιστικό σημείο   που ελέγχεται από τρείς διακόπτες    αλλέ ρετούρ &  με ρευματοδότη

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 11

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε.Η.Ε. με δύο φωτιστικά σημεία   που ελέγχονται το πρώτο από ένα σημείο Α  ,το δεύτερο από δύο σημεία  Α , Β αλλέ ρετούρ ακραία &  με ρευματοδότη. ( στο σημείο Α  χρησιμοποιούμε διπλό διακόπτη  αλλέ ρετούρ )

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 12

ΤΙΤΛΟΣ : Συναρμολόγηση και δοκιμή κυκλώματος με ένα  λαμπτήρα  φθορισμού

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 13

ΤΙΤΛΟΣ : Συναρμολόγηση και δοκιμή κυκλώματος με δύο λαμπτήρες  φθορισμού

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 14

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή Ε Η Ε με αυτόματο διακόπτη κλιμακοστασίου

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 16

ΤΙΤΛΟΣ : Κατασκευή  Ε Η Ε  με αυτόματο υδραργυρικό διακόπτη κλιμακοστασίου

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 17 

ΤΙΤΛΟΣ : Συναρμολόγηση και δοκιμή Πίνακα φωτισμού τριών   γραμμών

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 18

ΤΙΤΛΟΣ : Συναρμολόγηση και δοκιμή Πίνακα φωτισμού   πέντε γραμμών

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 19

ΤΙΤΛΟΣ : Συναρμολόγηση και δοκιμή τριφασικού πίνακα  

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 24

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία ηλεκτρ.  κουδουνιού και ηλεκτρ. κλειδαριάς  

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 25.

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία ηλ.  κουδουνιού  2  ήχων & ηλ. κλειδαριάς  

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                    

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 26

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία θυροτηλεφώνων & ηλ. κλειδαριάς  

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 26Α

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία θυροτηλεφώνου κουδουνιού & ηλ. κλειδαριάς  

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 27

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία συστήματος αναγγελίας κλήσης νοσοκομείου ηχητικό (Αναγγελτήρας) .

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   Νο  : 28

ΤΙΤΛΟΣ : Συνδεσμολογία συστήματος φωτεινής κλήσης νοσοκομείου.

Για το   Σχέδιο της συνδεσμολογίας  πατήστε εδώ                   

 

 

 

 

 

 

 

Για να ανοίξετε τα σχέδια  που είναι σε μορφή pdf χρειάζεστε ένα Adobe Reader που μπορείτε να τον κατεβάσετε από την παρακάτω διεύθυνση:

 

adobe.gif          http://get.adobe.com/reader/otherversions/