ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Αγγελόπουλος Πέτρος


  • Αρχική σελίδα
  •  

    Αυτή η σελίδα θα παρουσιάζει τις
    Σχολικές Δραστηριότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

    Δρ Αγγελόπουλος Πέτρος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης ΠΕ Ιωαννίνων