Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων - Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών Συμμετέχουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα                                                           “Βασιλικοί Παίδες”                                        Είσοδος Γνωρίσαμε την Ιστορία της Μακεδονίας του Φιλίπου Β΄,  του Αλέξανδρου και των προγόνων τους. Συζητήσαμε για τη Μακεδονία, είδαμε ιστορικούς χάρτες, γνωρίσαμε Διαδραστικά την Πόλη των Αιγών και την Ιστορική πόλη της Αρχαίας Πέλλας. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Βασιλικών Τάφων στη Βεργίνα και συμμετείχαμε σε δραστηριότητες στο χώρο πολιτισμού του Μουσείου...