“Λέμε ΟΧΙ στη Βία και την εκμετάλλευση. Λέμε ΝΑΙ στην αλληλεγγύη και την ανθρωπιά με εμβόλια, φαγητό και σχολείο για τα φτωχά παιδιά του κόσμου” Αρχικά μελετήσαμε το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μας έστειλε η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ασχοληθήκαμε με το έργο της Unicef  παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο και βλέποντας σχετικά βίντεο για τη Unicef,  ενημερωθήκαμε λεπτομερώς για τα δικαιώματα των παιδιών διαβάζοντας τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και δώσαμε έμφαση σε θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών από τη βία και την κάθε είδους εκμετάλλευση.     Τα παιδιά προβληματίστηκαν και συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να αποτελεί  μονόδρομο η διάθεση όλων να  βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν σε όλο τον πλανήτη μας. Με ζωγραφιές – κολλάζ, εικαστικές  δημιουργίες, κείμενα εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και την αγάπη τους  για όλα τα παιδιά που δυστυχούν.  Συνέχεια