Άσκηση ορθογραφίας των αρσενικών ουσιαστικών σε -ονας/ωνας

Συμπλήρωσε το κενά επιλέγοντας το σωστό γράμμα από την αναδυόμενη λίστα.
Αλλιώς γράφεται ο Πλάτνας, ο Κίμνας, ο Απόλλνας κι αλλιώς ο Παντελεήμνας, ο Αγαμέμννας κι ο Ιάσνας.
Ο ποταμός Λάδνας είναι μικρότερος από τον Αλιάκμνα.
Για έναν Λάκνα το βουνό Πάρννας είναι πολύ οικείο.
Επισκεφτήκαμε με το γείτνά μου τον τελευταίο πνεύμνα πράσινου της περιοχής.
Ο πατήρ Σπυρίδνας ανέβηκε στον άμβνα της εκκλησίας για να διαβάσει το ευαγγέλιο.
Χωρίς θερμοσίφνα στο σπίτι ήταν σαν να ζούσαμε στο μεσαίνα.
Στον τελευταίο καύσνα ανεβήκαμε με τους φίλους μου Αγάθνα και Φιλήμνα, στον Άθνα.