Ιστοσελίδα Εκπαιδευτικών  Μηχανολόγων     Δρ.  Παναγιώτης Νταβαρίνος,  Επίτιμος Σχολικός  Σύμβουλος  Φιλολόγων (ΠΕ02)  Γ΄ Αθήνας       

 

Άλλες σελίδες : Ιστολόγιο ΦΙΛΟ-ΛΟΓΟΣ εδώ

e-mail:  pntavarinos@yahoo.gr