Εξαγωγή σελίδων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του κειμένου και του ιστορικού επεξεργασίας μιας συγκεκριμένης σελίδας (ή περισσοτέρων σελίδων που έχουν ομαδοποιηθεί με χρήση XML). Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή αυτού σε ένα άλλο wiki χρησιμοποιώντας MediaWiki μέσω τής σελίδας εισαγωγής.

Για την εξαγωγή ολόκληρων άρθρων, συμπληρώστε τους τίτλους στο παρακάτω πλαίσιο (ένα τίτλο σε κάθε σειρά) και επιλέξτε ανάμεσα από το να εξαγάγετε μόνο την τρέχουσα έκδοση (με τις πληροφορίες της πιο πρόσφατης επεξεργασίας) ή εναλλακτικά και τις παλιότερες εκδόσεις (με τις αντίστοιχες καταγραφές στη σελιδα του ιστορικού).

Στην τελευταία περίπτωση μπορείτε να κάνετε και χρήση συνδέσμου, π.χ. Ειδικό:Εξαγωγή/Αρχική σελίδα για το άρθρο Αρχική σελίδα.

  

 
 
 
Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Εμφανίσεις
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη