Χρήστης:Techmeetstech

Από Παπαδάκης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

How To Optimize Your Website Yourself

If your financial resources are limited, you can do a lot on your own. Optimizing the content (texts and images), the navigation structure and the meta-data already produces noticeable results. If you also improve the structure and thus the user experience in the long term, Google will reward you with a better search engine ranking.

Optimize [Website]https://techmeetstech.com/website-optimization/ Structure Just as a building must have a clear floor plan, your website should also have a logical structure. With the silo method, you divide your sub-pages into topic clusters, which can have several levels.

You should prevent:

Nested Web Pages With More Than Four Levels. Internal Links That Criss-cross Through The Various Silos Without Any Reference To Content.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων
Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη