Main Menu Top Menu

 

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης
Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής (ΠΕ86) Αχαΐας με περιοχές επιστημονικής ευθύνης τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
Διδάσκων – Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π ) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)

Η εξειδίκευσή του είναι στην εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μάθησης με νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη μικτή μάθηση με έμφαση στο πεδίο του μαθησιακού σχεδιασμού (learning design),. Ο μαθησιακός σχεδιασμός αποτελεί πεδίο έρευνας με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν τον εκπαιδευτή στον σχεδιασμό και στην ανάλυση των διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το έργο του συνέβαλε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία υποστηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Πριν να γίνει Σύμβουλος Εκπαίδευσης (7-4-2023) διετέλεσε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου / Σχολικός Σύμβουλος / Διδάσκων σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του Εξωτερικού, υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός πληροφορικής και έχει εμπειρία σε διαφορετικούς τύπους σχολείων (Ιδ. Δημονικό, Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο Παν/μίου, Γενικό Λύκειο, Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, εργάζονται και μαθαίνουν σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μικτής (δια ζώσης και στο Διαδίκτυο) μάθησης με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό προηγμένης εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Eρευνά την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για την υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσων του Σχεδιασμού Μάθησης (Learning Design), όπως η Ανεστραμμένη Τάξη/Μάθηση (Flipped Classroom / Learning), η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M, το Διαδικτύο των πραγμάτων (Internet of Things), η Κινητή μάθηση (Mobile Learning). Ειδικότερα, σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί, την τεχνολογική υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης (Collaborative Learning), Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Differentiated Instruction) , προσωποποιημένη / εξατομικευμένη μάθηση (Personalized Learning) για την εκπαίδευση μαθητών και φοιητητών,την εκπαίδευση ενηλίκων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Καινοτόμες Δράσεις:

Συμπρόεδρος της Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής 1ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education» https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/ 07-09/05/2021. Πρακτικά και Video παροσίασεων.

Συντονιστής της Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής  Τηλε-Διημερίδας με θέμα  «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα» 25-26/05/2020 με 65.588 συμμετέχοντες από τριάντα (30) χώρες (https://pekesexae2020.pdekritis.gr/).

Ημερίδα 9/4/22 | Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία & Μεθόδους: 400+ σενάρια στο LAMS για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 4.000 συμμετέχοντες,Video παρουσιάσεων, εργαστηρίων, επμορφωτικό υλικό, παρουσιάσεις εκπαιδευτικών σεναρίων.

2018-20203 Οργανωτικός Συντονιστής Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Δυτικής Ελλάδας`

Μέλος της διεθνούς ομάδα; ανάπτυξης του Learning Activity Management System (LAMS)  και συντονιστής της Ελληνικής Κοινότητας του LAMS.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής (2011-2017) τριών (3) Πανελλήνιων Διαγωνισμών Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων (ΔΕΕΙ) με 700+ συμμετοχές από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες.

Το 2001-2003 σχεδίασε και ανέπτυξε το Web Cast Producer (WCP) με βάση το οποίο έγινε η ανάπτυξη μέρους του Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (ΕΔΥ) τύπου βιντεοδιαλέξεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

To 1999 πραγματοποίησε την 1η διαδραστική τηλεδιάσκεψη/ τηλε-εκπαίδευση στη Β/θμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, από το ΕΠΛ Πάτρας προς το ΕΠΛ Ιωαννίνων, παρουσία Ευρωπαίων Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ARION.

Το 1997 συντόνισε τη δημιουργία (από μαθητές και καθηγητές) ενός από τους  πρώτους Διαδικτυακούς τόπους Ελληνικές Σχολείου στο Internet για τον οποίο και είχε παγκόσμια διάκριση από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ το 1998.

Το σχ. ετ. 1995-1996, στο ΕΠΛ Πάτρας, σχεδίασε, έκανε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια των υλικών και υλοποίησε το πρώτο σύγχρονο εργαστήριο Η/Υ σε Ελληνικό Σχολείο με κεντρικό εξυπηρετητή (Windows NT Server), δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο 12 Multimedia Η/Υ, video projector και πρόσβαση στο Internet. 

Από το 1993-2006, συντόνισε ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών με τις οποίες συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό καινοτόμων προγραμμάτων (Globe, Πρόγραμμα Κινητικότητας, TRENDS, Web for Schools, Τεχνομάθεια II, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, e-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, «Είναι στο χέρι μας»), School Inclusion – Comenius – LLP.

Διακρίσεις: 1ο Βραβείο Καλύτερης Εργασίας 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 2017.

Επίσης, έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις (Τιμητικό Δίπλωμα μετά Χρυσού Μεταλλίου) για την προσφορά του στον ακαδημαϊκό χώρο, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση από Απόσταση & ECOMEDIA-PIONEER by the European Education-Network EcoMedia Europe.

Είναι επίτιμος δημότης των Δήμων Χίου, Οινουσών & Ομηρούπολης.

Gold Award and Best Learning System, in Learning Impact Awards, (2009) Gold για το LAMS και τη Διεθνή Κοινότητα του.

Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα: Έχει εργαστεί επτά (7) χρόνια  ως ελεύθερος επαγγελματίας, Μαθηματικός Ερευνητής & Αναλυτής-Προγραμματιστής από το 1986-1993 στον ιδιωτικό τομέα.

Έγραψε λογισμικό και ανέπτυξε πληροφοριακά συστήματα τα οποία εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών, στο δημόσιο και σε ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1993-σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός και στέλεχος της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Διοικητικό Έργο: Διετέλεσε τρία (3) χρόνια Οργανωτικός Συντονιστής Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας (Οκτ 2018 – σήμερα) Διετέλεσε δύο (2) χρόνια Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Πάτρας (Οκτ 2016 – Σεπ 2018). Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων και Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μέλος επιτροπών ΙΕΠ για τον καθορισμό Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου στην Πληροφορική.

Διετέλεσε τρία (3) χρόνια Προϊστάμενος Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2000-2002), δύο (2) χρόνια Διοικητικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδολογίας  του ΕΑΠ (2003-2004). Έχει διατελέσει, εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΑΠ, πρόεδρος και μέλος επιτροπών διενέργειας εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών διαγωνισμών, επιτροπών παραλαβής πληροφοριακού εξοπλισμού και αξιολόγησης προσωπικού.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και συμμετείχε στην ομάδα εκτέλεσης και αξιολόγησης μεγάλων έργων Πληροφορικής, Εισαγωγής των Η/Υ στη Β/θμια Εκπαίδευση,  Επιμόρφωσης – Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στις Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Διετέλεσε δύο (2) χρόνια Πρόεδρος του Παραρτήματος Πάτρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (1995-1996).