«Η Μικτή Μάθηση (Blended Learning) στο σχολείο της επόμενης ημέρας, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, 30-31 Μαΐου 2020, την διαδικτυακή διημερίδα “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης”.

https://elearnconf.ellak.gr/programm/?fbclid=IwAR0Uhg9LQG7U1nYJ-909F9vpRFzBh3LOTFxHu0jNmciyoQj2c1vbEMrgmnU