[Σ68] Μπακόπουλος Ν. & Παπαδάκης Σ (2022). Διδασκαλία Δομής Επιλογής – Λογικών τελεστών στο Γυμνάσιο, στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουλγέρης, Ι. Καρύδης, Σ. Δουκάκης, Β. Μπελεσιώτης και Θ. Καρβουνίδης (επιμ.), Πρακτικά 14th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (14th CIE2022), σ.σ. 202-217, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 4-6 Νοεμβρίου 2022.25 ΕΠΥ Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών http://events.di.ionio.gr/cie/index.php/el/ ISBN: 978-960-578-103-37 PDF


[Σ67] Μπακόπουλος Ν. & Παπαδάκης Σ., (2022). Μεικτή μάθηση της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Παιδαγωγική και Τεχνολογική υποστήριξη μέσω LAMS. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου & Σ. Αρμακόλας (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ.1091-1100, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΗΥΕΤ) & ΕΤΠΕ, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022.
ISBN 978-618-83186-7-0, ISSN: 2529-0924 https://www.ocean.upatras.gr/7c/ PDF


[Σ.66] Παπαδάκης Σ. & Παπαδούρης Π. (2021) Αρχές προσέγγισης των επιστημών στην εκπαίδευση STE(A)M – Εφαρμογή στην πράξη Στο Α. Καμέας, Σ. Παπαδάκης, (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» On-line & Πάτρα, 7-8/05/2021, σελ. 443-452. Πάτρα, Ελλάδα: ΕΑΠ: ISBN: 978-618-5497-24-8


[Σ.65] Παπαδάκης Σ. (2020) Τα υπομοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής Ανεστραμμένης Μάθησης (in-class & out-class Flipped Learning) και η τεχνολογική υποστήριξη τους στο σχολείο της συμπερίληψης. Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο Επιμ (Ι. Παπαγεωργίου Ε., Καράμηνας Ι., Κρίκου Ζ. & Τσιαμπάση Φ.) Πρακτικά «Το Σχολείο της Συμπερίληψης Πραγματικότητα και Προοπτικές (IECAT2020), On-Line Αθήνα 6-7/11/2020 Τόμος Β. σ.565-576 https://3pekes-edutech.uniwa.gr/ ISBN: 978-9925-588-64-0
http://www.etpe2019.primedu.uoa.grISBNPDF

https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika/


[Σ41] Παπαδάκης Σ. Παρασκευάς, Α., Φατσέα, Α., Κερκίρη, Τ., Μαχαιρίδου, Μ. & Τζιμόπουλος, Ν. (2015). Επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών από απόσταση για τη διεξαγωγή του 6ου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών Ιστότοπων (ΔΕΕΙ) – Πρακτικά: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπ/κων για τις ΤΠΕ. «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη», ISBN 978-618-80768-1-5, σελ. 1377-1383, https://drive.google.com/file/d/0Bwb-InSKUlyLVlZXMjNZN3VuVU0/view
http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolD/VolD_131_142.pdf

http://www.ask4research.info/etpe2013/
http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/conference/


http://hmathia10.ekped.gr/

http://etpe06.uom.gr/


http://www.epyna.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=156


http://cosy.ted.unipi.gr/NTdiabiou2005/


http://www.icte.gr/