Το μάθημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι του Α' εξαμήνου της ειδικότας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ των ΙΕΚ. Ανήκει στα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος ορίζει τη λήψη και εκμετάλλευση γνώσεων από τα μαθήματα Λειτουργικών Συστημάτων, ικανών να καταστήσουν τον καταρτιζόμενο εμπειροτέχνη στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, (δηλαδή τα Λειτουργικά Συστήματα). Ο καταρτιζόμενος θα πρέπει

→ να γνωρίσει το ρόλο του λειτουργικού συστήματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα και να κατανοήσει τη σημαντικότητά του, τόσο σαν κύριο πρόγραμμα ελέγχου του Η/Υ όσο και σαν πρόγραμμα επικοινωνίας ανθρώπου-Η/Υ και εφαρμογής-Η/Υ
→ να μπορεί να διακρίνει το λειτουργικό σύστημα από κάθε άλλο πρόγραμμα συστήματος αλλά και από τα προγράμματα εφαρμογών
→ να γνωρίζει τις σημαντικότερες εργασίες/λειτουργίες των λειτουργικών συστημάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι: Αναλυτικός οδηγός & χρονοπρογραμματισμός μαθήματος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι: Βοηθήματα
Αυτοαξιολόγηση
Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα: Μάθημα 1ο - Το Υλικό (Hardware) του Η/Υ
Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα: Μάθημα 2ο - Το λογισμικό (software) του Η/Υ
Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα: Μάθημα 3ο - Τι είναι το ΛΣ & η SW/HW θέση του
Βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 4ο - Διεργασίες | Αρχεία
Βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 5ο - Κλήσεις συστήματος | Φλοιός
Δομή λειτουργικών συστημάτων - Μάθημα 6ο
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 7ο - Διαχείριση διεργασιών
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 8ο - Διαχείριση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 9ο - Διαχείριση μνήμης
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 10ο - Διαχείριση αρχείων
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 11ο - Διαχείριση συσκευών εισόδου/εξόδου
Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων: Μάθημα 12ο - Διαχείριση αδιεξόδων