εφημερίδα μαθητών

του 3ου Γενικού Λυκείου Δράμας

(με τη φροντίδα της Χριστίνας Παπαγγελή)

   
         
 

τα τεύχη σε μορφή .pdf

1414 Ιούνης 2013

1313 Μάρτης 2013

1212 Δεκέμβριος 2012

1111 Ιούνιος 2012

1010  Μάρτιος 2012

999 Δεκέμβριος 2011

888 Ιούνιος 2011

777 Μάιος 2011

666 Δεκέμβριος 2010

555  Νοέμβριος 2010

444 Μάιος 2010

333 Μάρτιος 2010

222 Φεβρουάριος 2010

111 Δεκέμβριος 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

αν θέλετε να βοηθήσετε την προσπάθεια

 

θα χρειαστείτε 5 λεπτά 

 

για να κατεβάσετε το αρχείο

να το συμπληρώσετε

και να μας το στείλετε

philologika@gmail.com