φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

Ελληνική προϊστορία

 

  Πολιτισμός Β.Α. Αιγαίου Κυκλάδες Κυρίως Ελλάδα Κρήτη

Πρώιμη χαλκοκρατία

   (3000-1900 π.Χ.)

ΑΚΜΗ ΑΚΜΗ  

Προανακτορική περίοδος

(3000-1900 π.Χ.)

Μέση χαλκοκρατία

    (1900-1600 π. Χ.)

     

Παλαιοανακτορική

Περίοδος

(1900-1700 π. Χ.)

Νεοανακτορική περίοδος

(1700-1450 π. Χ.)

Ύστερη χαλκοκρατία

    (1600-1100 π.Χ.)

    ΑΚΜΗ

Μετανακτορική περίοδος

(1450-1100 π. Χ.)

 

 

Ελλαδικός πολιτισμός

Ερωτήσεις: (σελ. 64-65)

 

  1. Ποιον πολιτισμό ονομάζουμε ελλαδικό;

  

  1. Πού αναπτύχθηκε ο ελλαδικός πολιτισμός κατά την πρώιμη χαλκοκρατία;

  

  1. Τι γνωρίζουμε για τη γλώσσα κατά την πρώιμη χαλκοκρατία στον ελλαδικό χώρο;

  

  1. Ποια ήταν η βασική μορφή οικονομίας κατά την μέση εποχή του χαλκού; Πώς ονομάζεται αυτή η μορφή οικονομίας και τι σημαίνει ο όρος;

 

 επιμέλεια: Παπαγγελή Χριστίνα

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Τετάρτη, 25. Απριλίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο