φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

 Β΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

(σελ. 88-92)

 

TEΣT ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 Ερωτήσεις:                    

 

1.    1. Συμπληρώστε τα κενά: 

 

·      O δεύτερος αποικισμός διήρκεσε από τα μέσα του   ……. αι. π Χ. μέχρι και τα μέσα του ………αι. π.Χ.

·      Ο όρος αποικισμός προέρχεται απ’ το ρήμα ......................... που σημαίνει ............................…….. H πόλη που έστελνε αποίκους στη νέα πόλη λεγόταν   .....................

·      Η αποικιστική εξάπλωση είχε επιπτώσεις στην …………………, στην …………………… και στον ……………………….

·      Το λατινικό αλφάβητο διαδόθηκε απ’ τους ........................ στην Ιταλία.

  

2.      2. Αναφέρετε τα τρία  πιο σημαντικά  αίτια του β΄ ελληνικού αποικισμού.  

 

 

3.      3. Ποιες ήταν οι συνέπειες της κοπής του νομίσματος α) στην οικονομία και β) στην κοινωνία;

 

 

 επιμέλεια: Παπαγγελή Χριστίνα

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Τετάρτη, 25. Απριλίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο