Εφαρμογές html & php


Σχολική Βιβλιοθήκη - Γ πλ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ [2019-20] Επιλογές Hardware (PC) - Β πλ ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ [2020-21] Project Arduino-Python-Mysql-Php

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Arduino- Raspberry

Raspberry pi - python -dht22 (θερμοκρασία)

Raspberry pi - python - temp

Tinkercad

Arduino -Ethernet shield - mysql-temp

Python & PHP & Java Tutorial Video

Python Tutorial

PHP Tutorial

Java Tutorial

Online html,css,js editor

Express Scopelitis Ντοκυμαντέρ

Παπαστάμκος Κωνσταντίνος ΠΕ-86