ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

                             Κάντε κλικ στα υπογραμμισμένα αρχεία για να τα κατεβάσετε

 

Ö         ΓΥΜΝΑΣΙΟ :

Ø             ΣΧΕΔΙΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ø             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
    1.  Α’  ΤΑΞΗ   ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6

Ø             ΤΕΣΤ

Ö         ΛΥΚΕΙΟ :

Ø             ΣΧΕΔΙΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
   
1.  Γ’  ΤΑΞΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Ø             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ø             ΤΕΣΤ

Ö         ΟΜΙΛΙΕΣ :

Ø             ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ
   
1.  ΟΜΙΛΙΑ 1Η

Ø             28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ø             25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ