Παρατηρήσεις και ασκήσεις στην εισαγωγή συναρτήσεων εδώ  Λύσεις στις ασκήσεις εδώ
 Παρατηρήσεις και ασκήσεις στην σύνθεση συναρτήσεων εδώ  Λύσεις στις ασκήσεις εδώ
 Παρατηρήσεις και ασκήσεις στην μονοτονία ακρότατα "1-1" εδώ  Λύσεις στις ασκήσεις εδώ