Ασκήσεις & παρατηρήσεις

στις παραγώγους:

titleeisagwghparagwgoi

 

Λύσεις των ασκήσεων

στις παραγώγους:

 lyseis0pros0