Κανόνες παραγώγισης 

titlekanonesparagwgoi

lyseis0pros0

Εξίσωση εφαπτομένης

titleefaptomenh

 

lyseis0pros0