Άσκηση αντιστοίχισης

Βρες το γένος και τον αριθμό των παρακάτω ουσιαστικών και κάνε την αντιστοίχιση.

Τα γένη και οι αριθμοί των ουσιαστικών

Τα γένη των ουσιαστικών

Τα γένη των ουσιαστικών είναι τρία:
το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο.

Το γένος ενός ουσιαστικού μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το άρθρο.
ο ήλιος: αρσενικό
η σκάλα: θηλυκό
το νερό: ουδέτερο
 
Οι αριθμοί των ουσιαστικών

Τα ουσιαστικά έχουν δύο αριθμούς: τον ενικό και τον πληθυντικό.
Όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα χρησιμοποιούμε τον ενικό αριθμό, ενώ όταν μιλάμε για πολλά πρόσωπα, ζώα ή πράγματα χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό (ο αγρότης, οι αγρότες).

ο ήλιος
η πετσέτα
το κουτί
οι χάρακες
οι πέτρες
τα λουλούδια