Το βοηθητικό ρήμα "είμαι"

Συμπλήρωση Κενών

Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα του ρήματος "είμαι".
Αν χρειαστείς βοήθεια μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια". Αλλά πρόσεξε! Όσες πιο πολλές φορές το χρησιμοποιείς τόσους πιο πολλούς βαθμούς χάνεις!
- Αυτή η παρέα μου και εγώ ο αρχηγός της.

- Αυτός ο δάσκαλός μου και εκείνο το σχολείο μου.

- Εμείς έτοιμοι να φάμε. Εσείς έτοιμοι;

- καλή μαθήτρια; Εγώ δεν και τόσο.