Πού, πώς, ή

Συμπλήρωση Κενών

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με:

Τονισμός των μονοσύλλαβων λέξεων ή, πού, πώς

Κανονικά οι μονοσύλλαβες λέξεις (δηλαδή οι λέξεις που έχουν μόνο μία συλλαβή) δεν τονίζονται.
Εξαιρούνται όμως οι λέξεις:

α) ο διαζευκτικός σύνδεσμος "ή"
πχ: Θα ταξιδέψεις με πλοίο ή με αεροπλάνο;


β) τα πού και τα πώς:

1) όταν βρίσκονται σε ευθεία ερώτηση:
πχ: Πού θα πας;
Πώς θα πας;

2) όταν βρίσκονται σε πλάγια ερώτηση
πχ: Θέλω να μου πεις πού είσαι.
Εξήγησέ μου πώς ήρθες.

3) Στις εκφράσεις "πού και πού" και "πώς και πώς"

πχ: Πού και πού πάω στο σπίτι της γιαγιάς μου.
Περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα.
1) (πώς/πως) θα πας στο σχολείο; Με τα πόδια (η/ή) με το ποδήλατο;
2) (Πού/Που) θα πας διακοπές και (πώς/πως) θα ταξιδέψεις;
3) Έμαθα (πώς/πως) (η/ή) γιορτή σου είναι μεθαύριο. Θα κάνεις πάρτι;
4) (Η/Ή) μητέρα σου (η/ή) ο πατέρας σου θα σε πάρει από το σχολείο;
5) (πού/που) έβαλες τα ρούχα μου; Δεν είναι εκεί (πού/που) τα είχα αφήσει.
6) Σου είπα (πώς/πως) αυτό (πού/που) ζητάς δε γίνεται.
7) (Πού/Που) ήξερες (πώς/πως) δε θα 'ρθω το μεσημέρι;