Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος

Συμπλήρωση Πίνακα

Κλίνε το ρήμα"τρέχω" στον ενεστώτα, στον παρατατικό και στον αόριστο.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί "Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!
ΕνεστώταςΠαρατατικόςΑόριστος
Εγώ τρέχω
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί