Προσωπικές Αντωνυμίες

Συμπλήρωση Πίνακα

Να επιλέξεις την πιο σωστή μονάδα μέτρησης για:
1) Ο Τάκης διαβάζει τα μαθήματά του.
Αυτός διαβάζει τα μαθήματά του.

2) Το ποτάμι κυλάει.
κυλάει.

3) Τα λουλούδια ανθίζουν.
ανθίζουν.

4) Η Άννα και η μητέρα της πήγαν για ψώνια.
πήγαν για ψώνια.

5) Οι φίλοι του θα αργήσουν να έρθουν.
θα αργήσουν να έρθουν.

6) Η δασκάλα μας ήταν άρρωστη σήμερα.
ήταν άρρωστη σήμερα.