Ονομασία συλλαβών και συλλαβισμός

Βρες στις λέξεις τη σωστή συλλαβή.
Προσοχή! Για να λύσεις την άσκηση πρέπει να ξέρεις καλά τους κανόνες συλλαβισμού.