Κτητικές αντωνυμίες

Συμπλήρωση Κενών

Να συμπληρώσεις τις προτάσεις αντικαθιστώντας τις κτητικές αντωνυμίες που είναι στην παρένθεση με τους αδύνατους τύπους της κτητικής αντωνυμίας, όπως στο παράδειγμα.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί "Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!

Το (δικό τους) σπίτι τους είναι πολύ μεγάλο.
Κοκκίνησε από τη (δική του) ντροπή .
Έχασα το (δικό μου) σκυλάκι .
Οι (δικές της) ανησυχίες και οι (δικοί της) φόβοι δυστυχώς επαληθεύτηκαν.
Μ' αρέσει πολύ η (δική σου) ζωγραφιά .
Σήκωσε ψηλά τα (δικά της) χέρια .