Κυριολεξία και Μεταφορά

Βρες ποιες από τις παρακάτω φράσεις είναι κυριολεκτικές.