Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο

Σταυρόλεξο

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο και μετά πάτα "Έλεγχος" για να δεις εάν είναι σωστές οι απαντήσεις σου. Αν "κολλήσεις" πάτα "Βοήθεια" και ένα γραμματάκι θα σου φανερωθεί.
1        2    3     
           
           
           
  4   5          
          6   
  7       8      
           
  9           
           
     10        
           
    11         
           

Οριζόντια

1. Ο γιος του βασιλιά της Κρήτης νίκησε σ' όλα τα ... στην Αθήνα.
4. Στο λιμάνι του Φαλήρου έβαλαν στο καράβι ... πανιά.
7. Κάθε χρόνο οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν ... νέες κι ... νέους για να τους τρώει ο Μινώταυρος.
9. Ο Μινώταυρος ζούσε κλεισμένος στο ... ,στο υπόγειο του παλατιού.
10. Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο με το ... του.
11. Ο Θησέας μπήκε στο λαβύρινθο ξετυλίγοντας ένα κουβάρι νήμα, το ... .

Κάθετα

1. Η κόρη του βασιλιά της Κρήτης, που βοήθησε το Θησέα, λέγεται ... .
2. Ο Βασιλιάς της Κρήτης λέγεται ... .
3. Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας με κεφάλι ... και σώμα ανθρώπινο.
5. Ο βασιλιάς της Κρήτης παρακάλεσε το Θησέα, αν γύριζαν ζωντανοί, να βάλουν ... πανιά.
6. Ο βασιλιάς της Κρήτης νίκησε τους Αθηναίους και τους ανάγκασε να του πληρώνουν ... .
8. Ο Αθηναίος ... έφτιαξε το μέρος όπου ζούσε ο Μινώταυρος.