Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας

Σταυρόλεξο

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο και μετά πάτα "Έλεγχος" για να δεις εάν είναι σωστές οι απαντήσεις σου. Αν "κολλήσεις" πάτα "Βοήθεια" και ένα γραμματάκι θα σου φανερωθεί.
1     2       3        
              
4         5         
              
 6      7           
              
              
    8            
              
              
    9       10       
              
        11        
              
        12        
              

Οριζόντια

1. Το χρυσόμαλλο δέρας κρεμάστηκε σε μια ιερή ... .
4. Η Ινώ έπεισε τους απεσταλμένους του βασιλιά να του πουν ... .
5. Η Νεφέλη ήταν ... του Φρίξου και της Έλλης.
6. Το χρυσόμαλλο δέρας φύλαγε ένας ακοίμητος ... .
8. Ο Αιήτης ήταν ο βασιλιάς της ... .
9. Όταν η Έλλη περνούσε ανάμεσα από τη Θράκη και την Μικρά Ασία ζαλίστηκε, έπεσε και ... .
11. Η Ινώ έπεισε τις γυναίκες της περιοχής να ψήσουν το ... .
12. Σύμφωνα με τους απεσταλμένους στο μαντείο των Δελφών, ο ... έλεγε ότι έπρεπε να θυσιαστεί ο Φρίξος.

Κάθετα

2. Βασιλιάς της Βοιωτίας ήταν ο ... .
3. Το χρυσόμαλλο δέρας τοποθετήθηκε στο δάσος του θεού ...
7. Οι κάτοικοι του ... πείνασαν εκείνη τη χρονιά.
10. Η Νεφέλη έστειλε ένα χρυσόμαλλο ... για να σώσει το Φρίξο.