Ενότητα 2.2: Στερεά Σώματα - Αναπτύγματα

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τα αναπτύγματα με την ονομασία τους.
anaptugma_puramidas.jpg
anaptugma_or8.parallilepipedou.jpg
anaptugma_kubou.jpg