Ενότητα 3.3: Χαράξεις με χάρακα

Συμπλήρωση κενών

Ο Νίκος και ο Παύλος παίζουν τρίλιζα!
Ποιες ευθείες είναι μεταξύ τους κάθετες και ποιες ευθείες είναι μεταξύ τους παράλληλες;
triliza.jpg
- Οι ευθείες α και β είναι μεταξύ τους .
- Οι ευθείες α και γ είναι μεταξύ τους .
- Οι ευθείες α και δ είναι μεταξύ τους .
- Οι ευθείες β και γ είναι μεταξύ τους .
- Οι ευθείες β και δ είναι μεταξύ τους .
- Οι ευθείες γ και δ είναι μεταξύ τους .