Ενότητα 3.3: Ορθές γωνίες

Συμπλήρωση κενών

Μία από τις παρακάτω γωνίες είναι ορθή (και οι ευθείες που τη σχηματίζουν είναι κάθετες μεταξύ τους)! Μπορείς να βρεις ποια;
gwnies.jpg
Ποιανού σχήματος η γωνία είναι ορθή; Του α, του β, ή του γ;
Ορθή είναι η γωνία του σχήματος .