Ενότητα 3.3: Συμβολισμός ορθών γωνιών

Συμπλήρωση κενών

Για να δημιουργήσουμε μια ορθή γωνία χρησιμοποιούμε τον γνώμονα. Πώς όμως τη συμβολίζουμε;
sumbolismos_or8is_gwnias.jpg
Πώς συμβολίζουμε την ορθή γωνία; Όπως στο σχήμα α ή όπως στο σχήμα β;
Συμβολίζουμε την ορθή γωνία όπως στο σχήμα .