Ενότητα 3.3: Χάραξη με διαβήτη

Άσκηση πολλαπλών επιλογών

Για να δημιουργήσουμε έναν κύκλο χρησιμοποιούμε τον διαβήτη. Ποιοι από τους παρακάτω κύκλους έχουν γίνει με διαβήτη;