Ενότητα 5.1: Προσθέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

Συμπλήρωση Πίνακα

Να υπολογίσεις το αποτέλεσμα στις παρακάτω πράξεις.
1.500 + 500 =
1.700 + 300 =
2.350 + 150 =
2.450 + 50 =
1.810 + 90 =
1.600 + 316 =
1.150 + 1.150 =
1.350 + 1.320 =
1.245 + 1.245 =
1.523 + 243 =
1.718 + 122 =
1.233 + 333 =