Ενότητα 5.4: Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Συμπλήρωση Πίνακα

Να κάνεις τους πολλαπλασιασμούς. Μην ξεχνάς τα κρατούμενα.
      5 8
    x 2 6

   
+

 
      4 3
    x 3 7

   
+

 
      6 5
    x 2 7

   
+

 
      3 8
    x 1 5

   
  +

   
      7 6
    x 2 3

   
+

 
      4 9
    x 4 0

     
+