Ενεστώτας


Ο Ενεστώτας είναι ο χρόνος που χρησιμοποιούμε  για να φανερώσουμε τι κάνει κάποιος τώρα, δηλαδή στο παρόν.

Πχ: Ακούω μουσική. (τώρα)
Γράφω την ορθογραφία μου. (τώρα)

 

 

Ενεργητική φωνή και Παθητική Φωνή


Τα ρήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες που λέγονται φωνές:

 

Ενεργητική φωνή: Σ’ αυτήν ανήκουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι κάποιος ενεργεί (δηλαδή, η πράξη που γίνεται στη φωνή αυτή πηγαίνει σε κάποιον άλλον ή κάπου αλλού) και τελειώνουν στο α’ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα σε –ω, π.χ. γεμίζω, πηδώ.

 

Παθητική φωνή: Σ’ αυτήν ανήκουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι κάποιος παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση (δηλαδή, η πράξη που γίνεται στη φωνή αυτή γυρίζει πίσω στο πρόσωπο που την κάνει) και τελειώνουν στο α’ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα σε –μαι, π.χ. λούζομαι, γελιέμαι, φοβάμαι.

 

 

Ενεργητική Φωνή

Παθητική φωνή

 

Ενικός Αριθμός

 

Εγώ

λύνω

λύνομαι

Εσύ

λύνεις

λύνεσαι

Αυτός, -ή, -ό

λύνει

λύνεται

 

Πληθυντικός Αριθμός

 

Εμείς

λύνουμε

λυνόμαστε

Εσείς

λύνετε

λύνεστε

Αυτοί, -ές, -ά

λύνουν

λύνονται

 

 

Π.χ.:

Ο Γιάννης λύνει τα παπούτσια του.
Αυτά τα παπούτσια λύνονται εύκολα.

 

 

Προσοχή: "με" ή "μαι"

Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-μαι'' στην Παθητική Φωνή στο α' πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εγώ". Π.χ.: Εγώ κόβο-μαι

Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-με'' στην Ενεργητική Φωνή στο α' πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εμείς". Π.χ.: Εμείς κόβου-με


Προσοχή: "τε" ή "ται"

Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-ται'' στην Παθητική Φωνή στο γ' πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "αυτός,-ή,-ό". Π.χ.: Αυτός κόβε-ται

Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-τε'' στην Ενεργητική Φωνή στο α' πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εσείς". Π.χ.: Εσείς κόβε-τε

 

 

backbutton