ΠΑΝ_2020_Α3i

17%3 + 5 >= 21/3  (Πανελλαδικές 2020)

1

False

True

7