ΠΑΝ_ΕΠ_2020_Α1α

Η συνάρτηση divmod(x,y) επιστρέφει τη δύναμη του x υψωμένη στο y. Πανελλαδικές 2020

False