ΠΑΝ_ΕΠ_2020_Α2

Αντιστοίχιση Πανελλαδικές επαναληπτικές 2020
Κάποιο δεν ταιριάζει με κανένα άρα περισσεύει

SubquestionCorrect matchFeedback
"True"str(συμβολοσειρά)Είναι σε εισαγωγικά, ΑΡΑ συμβολοσειρά
-13.4float(κινητής υποδιαστολής)
Falsebool (λογική)
256int(ακέραια)
ΠερισσεύειΛίστα