ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α2β

Έστω η μεταβλητή number τύπου int

Γράψτε την εντολή για αύξηση κατά 2 της μεταβλητής number

Πληκτρολογήστε χωρίς κενά Πανελλαδικές Επαναληπτικές 2021

number=number+2