ΠΑΝ_ΕΠ_2022_Α2

Αντιστοίχιση Θα περισσέψει ένα Πανελλαδικές Επαναληπτικές 2022

SubquestionCorrect matchFeedback
str(28)"28"
float(28)28.0
int(28.0)28
pow(28,0)1
divmod(28,5)(5,3)5 είναι το div πηλίκο 3 είναι το mod το υπόλοιπο
Περισσεύει(3,5)