ΠΑΝ_2022_Β3

Η παρακάτω συνάρτηση δέχεται μία λέξη (word) και επιστρέφει πόσες φορές εμφανίζεται το γράμμα 'Α' του ελληνικού αλφαβήτου σε αυτήν. Να πληκτρολογήσετε στα έξι κενά της παρακάτω συνάρτησης αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε η συνάρτηση να εκτελεί την παραπάνω λειτουργία. (Πανελλαδικές 2022)
def plithos_A(word):
  m = ___          # 1
  for letter in ( ___ ) :   # 2
    if ___ == 'Α' :     # 3
      m = ___ + ___  # 4, 5
  return  ___        #6
Πληκτρολογήστε με κόμμα ανάμεσα χωρίς κενά
0,word,letter,m,1,m