ΠΑΝ_ΕΠ_2022_Β1

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Τι θα εμφανίσει; Πληκτρολογήστε τις δύο τιμές με κόμμα χωρίς κενό. (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2022)
def fun1(x,y):
  if x/y>=5:
    z=x**2
  elif x/y>2:
    z=x+2*y
  else:
    z=y
  return z
a=10
b=2
print fun1(a,b)  # 1η τιμή
a=7
b=3
c=fun1(a,b)%3
print c   # 2η τιμή
100,0