2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
def anaz(x,XWRA):       # Δ4
  pos=-1
  for i in range(len(XWRA)):
    if XWRA[i]==x:
      pos=i
  return pos
 
XWRA=[]
XRYSO=[]
ARGYR=[]
XALK=[]
max=0
for i in range(86):       # Δ1
  x=raw_input('Δώσε το όνομα της χώρας:')
  XWRA.append(x)
  xr=int(input('Δώσε τα χρυσα:'))
  XRYSO.append(xr)
  ar=int(input('Δώσε τα αργυρά:'))
  ARGYR.append(ar)
  xa=int(input('Δώσε τα χαλκινα:'))
  XALK.append(xa)
  if xr>max:       # βρίσκουμε το max χρυσών
    max=xr       # για την πολλαπλότητα του max
for i in range(86):       # Δ2
  if XRYSO[i]==max:
    print 'Μέγιστος αριθμός χρυσών:',XWRA[i]
 
x=raw_input('ΠΟια χώρα αναζητάς;')
thesi=anaz(x,XWRA) # επιστρέφει τη θέση
 
# αν υπάρχει η χώρα, δηλαδή δεν έχει επιστραφει το -1
if thesi!=-1:   
  print XRYSO[thesi], ARGYR[thesi],XALK[thesi]
else:
  print 'Δεν υπάρχει'