Λογικοί Τελεστές

You got 4 of 5 possible points.
Your score: 80%
Question 1

(2%5 == 2) or (10//3 >4)

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
Selected
True1
Should have chosen
False0

(2%5 == 2) or (10//3 >4) ή ((2 == 2) or (3 >4) ή True or False ή True

Question 2

Για τις τιμές στις λογικές μεταβλητές ή εκφράσεις, Α=True, B=False, C=True,

να επιλέξετε τη απάντηση True ή False στην παρακάτω λογική πρόταση:

A or B and not C

Score: 0 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
True0
Should have chosen
Selected
False0

A or B and not C = True or False and not True =  True or False and False = True or False = True

Question 3

(3 + 4 / 2**2  >= 4 ) and (5 * 2 -10 // 2 == 0)
 

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
True0
Selected
False1
Should have chosen

(3 + 4 / 2**2  >= 4 ) and (5 * 2 -10 // 2 == 0) ή (3+4/4>=4)  and (10-5==0) ή (4>=4) and (5==0) ή True and False ή False

Question 4

(3//2+5 == 6 ) or (14 % 3 - 2 //3 < 6)
 

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
Selected
True1
Should have chosen
False0

(3//2+5 == 6 ) or (14 % 3 - 2 //3 < 6) ή (1+5==6) or (2 - 0 <6) ή (6 == 6)  or (2<6) ή True or True ή True

Question 5

Για τις τιμές στις λογικές μεταβλητές ή εκφράσεις, Α=False, B=True, C=True,

να επιλέξετε τη απάντηση True ή False στην παρακάτω λογική πρόταση

not(A or B) and C

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
True0
Selected
False1
Should have chosen

not(A or B) and C = not(False or True) and True = notTrue and True = False and True = False

Μάλλον χρειάζεται να ξαναδείς τις λεπτομέρειες Λογικοί Τελεστές 

Δοκίμασε και : Αριθμητικοί Τελεστές

                 ή     Συγκριτικοί Τελεστές