'1' και '1' κάνουν;

τι θα εμφανιστεί;

print '1'+'1'

2

11

error