πολλά γεια σας...

τι θα εμφανιστεί; print 'Γεια σας' * 5

SyntaxError

Γεια σας5

Γεια σαςΓεια σαςΓεια σαςΓεια σαςΓεια σας